Alan vetovoimaisuus:

Ensisijaiset hakijat ammattillisiin paperi-, ja puu- ja metsäalan koulutukseen 2013.GIF

Työvoiman saatavuus kyselyn tuloksia on alla olevissa esityksissä:


Pohjois-Suomen yhteenveto:


Etelä-Suomen yhteenveto + aikuiskoulutuksen tilanne


Länsi-Suomen yhteenveto + nuorisokoulutuksen tilanne


Metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden osaamistarpeet

Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy: linkki selvitykseensekä esitykseen.
Tehtäväkentät laajenevat
 • Yrittäjämäinen asenne, itsensä johtaminen
 • Laaja-alainen osaaminen
 • Elinikäinen oppiminen
Automaation kehittyminen ja lisääntyminen tuotannossa
 • Automaation perussäätöjärjestelmien osaaminen
 • Kyky hallita ja oppia uusia teknologioita
 • moniosaaminen
Kestävän kehityksen mukainen toiminta
 • Ympäristöjärjestelmien tunteminen
 • Ympäristö- ja kemikaalilainsäädännön tuntemus
 • Työturvallisuusosaaminen
 • Perusluonnontieteellinen ja prosessiosaaminen
 • Materiaalikemian ja –teknologian osaaminen
 • Elinkaaren ja riskien hallinta
Yrityksen imago on entistä tärkeämpi
 • Kestävän kehityksen osaaminen
 • Tiedotus- ja viestintäosaaminen
 • Brändays-osaaminen
Johtamiskulttuurin muutos
 • Esimiesosaaminen
 • Muutosjohtaminen
 • Ihmisten kohtaaminen ja työhyvinvointiin panostaminen

Tulevaisuuden tuotteet

Kemian teollisuus
 • elektroniikan kemikaalit
 • maalit, musteet
 • liimat, pinnoitteet
 • pigmentit, väriaineet
 • biopohjaiset liikennepolttoaineet
 • vedenpuhdistuskemikaalit
Kemiallinen metsäteollisuus
 • biomassan jalostus
 • automaatiojärjestelmät
 • pinnanmuokkaus
 • radiosignaaliteknologian yhdistäminen puunjalostukseen – älyn painamiseen liittyvät teknologiat
 • energian talteenotto
 • päästöjen vähentämiseen liittyvät teknologiat
Mekaaninen metsäteollisuus
 • konenäkösovellukset
 • tietotekniikka
 • cad-com-osaaminen
 • automaatio
 • CNC-osaaminen (työstö)
 • kädentaidot
 • 3D-mallinnus
 • uudet pinnanmuokkausteknologiat, kuten nanoteknologiat ja print-on-wood
 • pneumatiikka ja hydrauliikka
Prosessiteollisuuden perustutkintoon liittyvät osaaminen
 • informaatiotekniikan, uusien teknologioiden ja automaation osaaminen
 • asiakaspalveluosaaminen
 • toimialan perustaidot ja moniosaaminen
 • prosessi- ja valmistusosaaminen
 • materiaali- ja raaka-aineosaaminen