ProPohjoinen

Opetuksen toteuttamiseen liittyvän kunnossapitoon tai toiminnanohjaamiseen liittyvän yhteishankinnan suunnittelu
- Selvitelty mm. Savcor, Proledge(KnowPap/Pulpin tekijöiltä) löytyisikö valmiina oppilaitosympäristöön soveltuvaa. Ei tuottanut tulosta.

- Lappiassa kone- ja metallipuolella käytössä olevasta kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmästä piti Taisto Kuula esitelmän 4.6. olleilla kesäpäivillä Kemissä