Tänne kerätään hankkeessa saavutettuja yhteistyömuotoja eri koulutuksen järjestäjien välillä.


ProLänsi:

Vertaisoppimisen raportit 2011-2012 ja kehittämissuunnitelmat
Tutustu täältä miten vertaisoppiminen toteutettiin: Vertaisoppiminen

Turun ammatti-instituutti toimi tutkintotilaisuuden järjestäjänä VAAO prosessiteollisuuden pt:n osalta (2012). Turun ammatti-instituutti ja Novida (2014->) tekevät yhteistyötä prosessiteollisuuden pt:n tutkintotilaisuuksien järjestämisessä.

Keudan virtuaalipanimon koulutuksiin osallistunut: Novida, Tredu, Winnova, Amisto, OSAO, Luksia, Stadia ja Ekami. Näin monella prosessiteollisuuden pt:n oppilaitoksella on mahdollisuus käyttää Keudan perustamaa virtuaalipanimoa.

ProLännen oppilaitosten kesken jaettiin työsalien laitekanta ja tulevaisuuden investointisuunnitelmat (yhteishankinnat). Tulevaisuudessa voidaan tehdä yhteisiä kilpailutuksia, jolloin laitteita saataisiin edullisemmin mm. Novida ja Tredu suunnittelevat hankkivansa samaan aikaan pienoispanimot.

Pirkanmaan oppilaitosten, Tredu, VAAO, LPKKY, välinen yhteistyö:
  • Yhteiset työssäoppimispaikat ja uusien paikkojen / yhteyshenkilöiden tietojen jakaminen oppilaitosten kesken
  • Yrityksiin lähetetään yhteinen tiedotus tulevan lukuvuoden työssäoppimisajoista Pirkanmaan oppilaitoksilla, joilla opetetaan prosessiteollisuuden pt:a.
  • Yhteiskäyttö laboratorioiden käytössä, ensimmäiset opiskelijavaihdot syksyllä 2013
  • Yhteinen Pirkanmaan yritysyhteyshenkilöille seminaari: Prosessiteollisuuden haasteet osaamisessa ja osaajissa 24.10.2012
  • Yhteisten kokemusten jakaminen esim. toisen oppilaitoksen ammattiosaamisen näytön seuraaminen
external image c.gif
Jämsän ammattiopiston ja Jyväskylän aikuisopiston yhteistyö tiivistyi, joka oli yksi oppilaitoksen omista tavoitteista. Mm. yhteiset alan tutkintovastaavien palaverit, järjestämissuunnitelman konsultointi, tulevaisuudessa olisi tarkoitus jatkaa hyväksi todettua tutkintovastaavien palavereja. Jämsän ammattiopisto ja Jyväskylän aikuisopisto kuuluvat samaan koulutuskuntayhtymään.

POKE ja Jämsän ammattiopisto vaihtoivat laboratoriolaitteita keskenään FTIR <->kuitupituusmittari.

ProPohjoinen koulutuksen välinen yhteistyö:

1. Yhteistyöverkoston henkilösuhteiden luominen
Verkostoituminen on tapahtunut yhteisten kokoontumisten sekä henkilökohtaisten tutustumisien kautta
- Pro Pohjois-Suomi ja Pro-Suomi tapaamiset ja seminaarit (Kemi, Hämeenlinna, Tampere, Oulu, Pudasjärvi)
- Raahen laivakankaan kaivannaisteollisuuteen tutustuminen kesäkuu 2012
- Biodiesel-koulutus OSAO, Sakky ja Lappia

2. Opetussuunnitelmien ja näyttösuunnitelmien vertailu, valinnaisuuksien hyödyntäminen
Opetussuunnitelmien vertailu sekä kehittäminen moduulimallin mukaiseksi
- Opetus- ja näyttösuunnitelmien kehittäminen
- HOPS-lomakkeiden teko ( katso kohta Erilaiset opintopolut kohta Opetussuunnitelmia )
- Lappian moduulimallin esimerkin mukaan laadittu oma moduulimalli opintojen suorittamiselle siten, että opiskelija voi aloittaa
opinnot eri vuosikurssien mukana ja jatkaa opinnot moduulien mukaisesti loppuun

Vapaasti valittavien ja ammatillisten valinnaisten (paikallisesti tarjottavat) opintokokonaisuuksen kehittäminen
- opetustehtaan tuotantoprosessit 1-10 ov OPS ja Totsu (toteutussuunnitelma) valmiina
- kaivosteollisuuden prosessit 1-20 ov toteutuksen alla
- trukinkuljettajan työturvallisuus, perehdytys ja ajolupa 1-3 ov OPS ja Totsu valmiina
- opetussuunnitelmien kehittäminen yritysten kanssa yhteistyössä
- opetusmenetelmien kehittäminen paikallisia olosuhteita vastaavaksi

3. Oppimisympäristöjen vertailu
Vertaisarviointi
- osallistuttu vertaisarviointiin Pro-Länsi-Suomen kanssa. Arviointiryhmä vieraili Oulussa. Arviointi toteutettu ja raportoitu:
prosessi.wikispaces.com –osoitteessa.

4. Opetuksen käytännön järjestelyihin, jaksotukseen jne. perehtyminen, opetuksen kehittäminen
- Opetusmenetelmien kehittäminen mm. SOME:n soveltaminen
- Kiltakoulut –alakohtainen verkostoituminen, vertaisoppimisen ja projektioppimisen opetusmenetelmien soveltaminen
prosessiteollisuuden pt opetukseen. Yhteistyö tiivistymässä Pirko, Lappia Kemi sekä pari muuta koulutuksen järjestäjää.
- sahaus ja jatkojalostusympäristön kehittäminen ja niihin tarvittavien välineiden kehittäminen ja hankkiminen
- prosessialan oppimisympäristöjen suunnittelua ja kehittämistä
- koulutuksien suunnittelua teollisuuden kanssa
- opetusmenetelmien soveltaminen saha-alan prosessiteollisuuden pt opetukseen
- sosiaalisen median hyödyntäminen yhteistyön välineenä

5. Oulun Prosessistars-kiltakoulun mallin levittäminen yhteistyöverkostossa
- Prosessistars-koulutuspäivä 24-25.4.2013 Oulussa
- Lappia mukana Kiltakoulu II:ssa

ProEtelä koulutuksen välinen yhteistyö: