ProSuomi hankkeen loppuseminaari Aulangolla 15-16.11.2012


Linkki Pirkanmaan kemistiseuran videoon:
http://pks.suomalaistenkemistienseura.fi/kemianDVD.html

Esitykset:
Laadulliset osaamistarpeet metsä- ja kemianteollisuudessa, TkT Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy

ProSuomi-projektin tuloksia, Terhi Puntila

Opetussuunnitelmien jalkauttaminen teollisuuteen, Tellervo Rouvinen ja Reijo Keskimölö

Sosiaalinen media vetovoimaisuuden edistäjänä, Ville Lehtovirta

Perjantai 16.11.2012
ProSuomi-projektin tulevaisuuden suunnitelmia, Terhi Puntila

Metsän uudet mahdollisuudet, Juuso Konttinen, UPM

Tuoreen prosessinhoitajan puheenvuoro, Matias Judin

Rekrytoinnin haasteet
Työvoiman saatavuus kyselyn tuloksia
Pentti Koskela:
Matti Herranen:
Terhi Puntila:
Rekrytoinnin haasteet, Timo Pynnönen, Metsä Group

Muovit ja kestävä kehitys, Päivi Lehtiniemi, TUT

Biojalostamat kotimaiselle biomassalle, professori Ali Harlin, VTT:


Toiveita vuodella 2013


Palautekyselyn tuloksia