ProSuomen aloitusseminaari pidetään Tampereella 2-3.9.2011. Pitopaikkana on PIRKOn toimipiste Koivistontiellä:
Osoite on:
Pirkanmaan ammattiopisto
Koivistontie 31
33820 Tampere

Muistathan ilmoittautua 14.8.2011 mennessä Terhi Puntilalle ( terhi.puntila@pirko.fi )!!
Hotelli ennakkovaraus on tehty 2-3.9.2011 Hotelli Ilvekseen Tampereen keskustaan.
HUOM! Ennakkovaraus on voimassa 12.8.2011 asti!
Jokainen varaa oman hotellihuoneensa käyttäen kiintiötunnusta PROSESSI.
Sokos Hotel Ilves
Puh 020 1234 631
Fax 03 5698 6263
Email ilves.tampere@sokoshotels.fi

Alla on seminaarin ohjelma:

Seminaarin esitykset


Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet – miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa?Tervetuloa seminaariin 2-3.9.2011 Tampereelle! Kutsu liitteenä.
Syksyllä 2010 ammatillisessa koulutuksessa otettiin käyttöön uusi prosessiteollisuuden perustutkinnon opetussuunnitelma. Koulutuksessa yhdistyivät kemian- ja biotekniikan, paperi-, saha- ja levyteollisuuden alat yhden koulutusohjelman alaiseksi. Tällä hetkellä (lukuvuosi 2010-2011) ensimmäinen vuosikurssi opiskelee uuden opetussuunnitelman mukaan.
Seminaarin tavoitteena on varmistaa, että prosessinhoitajien koulutus ja yritysten tarpeet kohtaavat entistä paremmin; pyritään selvittämään mitä osaamista alan teollisuus odottaa uusilta prosessihoitajilta sekä kuulemaan prosessiteollisuuden tulevaisuuden näkymät.
Seminaari on kaksipäiväinen, joista ensimmäinen on tarkoitettu kaikille yhteiskumppaneille ja toinen päivä on opettajien työpäivä. Kaikki ovat tervetulleita perjantain illalliselle, joka on omakustanteine.
Seminaarin järjestävät ProSuomi- ja Proteko- projekti yhdessä opetushallituksen kanssa.
ProSuomi -projekti
ProSuomi -projektin tavoitteena on tukea prosessiteollisuuden perustutkinnon toimeenpanoa verkostoitumalla sekä koulutuksen järjestäjien että yritysten kanssa. Verkostoitumalla on tarkoitus oppia toisilta koulutuksen järjestäjiltä jakamalla hyviä käytänteitä ja osaamista kaikkien käyttöön sekä mahdollistaa uuden perustutkinnon valinnaisuuksien toteuttaminen. Lisäksi tavoitteena on lisätä alan vetovoimaisuutta opiskelijoiden silmissä ja aikaansaada alan koulutuksen kysynnän ja tarjonnan parempi kohtaaminen. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2011-31.12.2012.
Proteko - Prosessiteollisuuden moniosaajaksi
Proteko-projekti on Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan hallinnoima ja Satakunnan Ely-keskuksen osarahoittama ESR-hanke. Projektin tavoitteena on prosessiteollisuusalan ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen sekä alan koulutuksen ja työelämävastaavuuden kehittäminen. Projektin keskeisiä tavoitteita ovat uudistetun tutkinnon käyttöön ottaminen ja siitä tiedottaminen sekä myös laajemmin alan vetovoimaisuuden lisääminen. Samoin aivan keskeisenä projektin tavoitteena on yritys-oppilaitos-yhteistyön tiivistäminen ja yhteistyöverkoston kehittäminen. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2009 – 31.8.2012.

Yhteistyö terveisin Terhi Puntila ja Sirkka Mäkinen