Tänne kerätään muita hankkeen tuloksia, jotka eivät kuulu hankkeen päätavoitteisiin.


Lappian projekti: OPS:in jalkauttaminen teollisuuteen

Muita ProLännen hankkeen tuloksia
  • Turun ammatti-istituutti selvitti Turun seudun prosessiteollisuuden yritysten prosessihoitajien tarpeita yli 20 yritykseltä (keväällä 2013). Tulos on noin 25 prosessinhoitajaa/vuosi vastanneiden yritysten osalta (n. 10 yritystä).
  • Yritysvierailut Uudessakaupungissa + oppilaitosvierailu (TAI, Winnova, Pirko)
  • Biosampo vierailu kesäkuussa 2013: Tredu, Novida, LPKKY
  • Suunnitellaan yhteistä pienoispanimon hankintaa: Novida ja Tredu
  • Novidassa pidätetään ensimmäistä kertaa toukokuussa 2013 oppilaitoksessa ympäristöviikkoa, jolloin opiskelijoilla on mm. mahdollisuus tehdä biodieseliä sekä oppilaitoksessa on vierailevia luennoitsijoita, kuten Sybimar, Lassila & Tikanoja. Novidassa toivotaan teemaviikosta joka vuotista tapahtumaa
  • VAAO:ssa luodaan osastolle oma blogi sekä hyödynnetään QR-koodeja laitteiden käyttöohjeissa sekä työohjeissa. Alla on muutama esimerkki.
  • Winnova AL KEMIA lehti:

Kaikilla hankkeen osallistujilla oli mahdollisuus osallistua metsäteollisuuden työturvallisuuskorttikoulutuksen materiaalin koulutukseen, koulutukseen osallistui 4 oppilaitos edustajaa (PLKKY, EKAMI, OSAO, Tredu). Koulutus oli maksullinen.

Muita ProPohjoisen hankkeen tuloksia